An Lac Living
xưởng thiết kế

trao đổi và tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng bao gồm: yêu cầu, định hướng, công năng, đặc điểm của đối tượng cần thiết kế.

nghiên cứu ý tưởng và triển khai thiết kế

Nghiên cứu đối tượng thiết kế từ đó phân tích, đánh giá nhằm xác định hướng thiết kế phù hợp với khách hàng. Dựa trên kết quả nghiên cứu triển khai các phương án thiết kế để khách hàng lựa chọn.

trình duyệt và điều chỉnh thiết kế

Gửi thiết kế cho khách hàng xem xét, điều chỉnh (nếu cần). Đánh giá và nhìn nhận các phản hồi từ góc nhìn của khách hàng. Từ đó đưa ra thuyết minh, điều chỉnh nhằm hoàn thiện thiết kế.

triển khai hồ sơ và bàn giao

Sau khi thống nhất phương án thiết kế cùng khách hàng. Triển khai hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ thiết kế. Xuất bản hồ sơ thiết kế và bàn giao đúng theo yêu cầu của khách hàng.

Quy trình thiết kế

tư vấn giải pháp thi công

Căn cứ hồ sơ thiết kế và các yêu cầu từ khách hàng đề xuất giải pháp thi công phù hợp. Tư vấn điều chỉnh giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

báo giá & ký kết hợp đồng

Lập báo giá theo biện pháp thi công được phê duyệt. Tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng thi công.

lập kế hoạch & triển khai thi công

Chuẩn bị nhân sự, vật tư, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dự án. Triển khai thi công và thực hiện giám sát, quản lý chất lượng theo yêu cầu.

nghiệm thu & bảo hành

Tổ chức nghiệm thu, bàn giao dự án cho khách hàng đúng theo cam kết. Lập tức giải quyết khi có yêu cầu bảo hành từ khách hàng. Đáp ứng và miễn phí thực hiện căn chỉnh đảm bảo sử dụng cho dự án (nếu cần).

Quy trình thi công